درباره ما

 گروه صنعتی پترو فایق پارس (PFP) در راستای خودکفایی در زمینه تجهیزات نفت وگاز با همت  مدیران باسابقه در این صنعت وسالها فعالیت در شرکت های مطرح داخلی وبین المللی تشکیل وراه اندازی گردید.

اهداف ما

گروه صنعتی پترو فایق پارس با اتکا به نیروهای جوان و با دانش فنی خود در شرکت های زیر مجموعه چندین اهداف را به صورت برنامه زمانبندی شده در حال پیگیری دارد تا کشور عزیزمان را از واردات بی نیاز، و در بازارهای بین المللی با شرکت های صاحب نام رقابت نماید.

گروه صنعتی پترو فایق پارس در دو اهداف برنامه ریزی شده که یکی کوتاه مدت و دیگری بلند مدت می باشد که طبق نیاز داخلی کشور بصورت جدی با همکاری شرکای خارجی خود در حال اجرا می باشد .

چارت سازمانی